Privacy policy

Regiobabbel hanteert strikte normen ten aanzien van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens en is onder de nummers 796865 en 802516 aangemeld bij de Franse organisatie voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l'Informatique et des Libert├ęs - www.cnil.fr).

Het is mogelijk dat door bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud (foto's) die members naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken, de etnische afkomst, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeur van een member wordt prijsgegeven.

Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft de member blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door Regiobabbel.

De member aanvaardt hiervoor uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid.

Ieder member kan toegang verkrijgen of om toegang verzoeken tot de informatie die betrekking op hem/haar heeft teneinde deze informatie aan te passen, te verwijderen of Regiobabbel te verbieden hiervan gebruik te maken, door te schrijven naar het postadres van Regiobabbel (Postbus 13, 4900AA Oosterhout nb o.v.v. Realtainment onderdeel Regiobabbel).

Ieder member dient daarbij nauwkeurig zijn gebruikersnaam en e-mailadres te vermelden waar wij de gegevens zullen controleren aan het IP-adres.

1. Waarom verzamelen we informatie over jou?

Members worden wanneer zij zich registreren bij de datingservice, chatten met andere members of een membership aanschaffen om persoonlijke gegevens gevraagd.

Voor de toegang tot de Diensten zijn bepaalde gegevens vereist.

2. Welk soort informatie wordt gevraagd?

Wanneer Regiobabbel om persoonlijke gegevens vraagt, kan het gaan om je gebruikersnaam, e-mailadres, je profieltekst en woonplaats.

Daarnaast worden members en andere bezoekers mogelijk gevraagd om niet-persoonlijke gegevens, zoals de browser (Netscape, Internet Explorer, enzovoort) en de versie ervan, het besturingssysteem (Windows, Mac OS, enzovoort) en het IP-adres van de computer dat gebruikt wordt om ons te bezoeken, op te geven.

Regiobabbel maakt bovendien gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van Regiobabbel website gegevens over members worden opgeslagen.

Hierdoor kunnen members ongestoord surfen, zonder deze informatie steeds weer op elke pagina te typen.

members, die niet willen dat er cookies worden gebruikt, kunnen de desbetreffende opties in de internet browser aanpassen.

Meer informatie hierover vind je in de browserspecifieke aanwijzingen voor het wijzigen van opties in het gedeelte 'Tracering' ('Your Traces') op de website: www.cnil.fr: www.cnil.fr.

3. Wie heeft toegang tot informatie over jou?

De gegevens die over jou worden verzameld, wanneer je je bij Regiobabbel registreert en je op onze Diensten abonneert, worden gebruikt om je in contact te brengen met andere leden.

Er is alles aan gedaan om onze databases zodanig te beveiligen dat je gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen.

Slechts een beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot je gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig.

Persoonlijke gegevens, anders dan je persoonlijke advertentie en je profiel, die je bij de registratie verstrekt, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld.

Een uitzondering hierop vormen de hieronder vermelde gevallen.

Deze worden je van tevoren meegedeeld en daarmee dien je dan in te stemmen of daar maak je geen bezwaar tegen.